Корисні поради на кожен день


Що таке лідерство і як стати лідером

Що таке лідерство і як стати лідером

Основним чинником успіху всіх найвідоміших компаній та заходів стало вдале лідерство. Це, безперечно, найважливіший компонент будь-якого підприємства, організації, комерційного чи благодійного клубу. Лідером називають найбільш авторитетну людину в групі, яка має вплив на інших учасників. Вона визначає цілі спільноти чи підприємства, а також розробляє стратегію їх досягнення. В статті ми детальніше розберемо, що таке лідерство, які якості лідера виокремлюють його на фоні інших членів команди.

Лідерство: що це

Лідерство – це діяльність лідера, тобто процес його впливу всередині соціальної групи. Його завдання – максимально різноманітні, проте здебільшого вони передбачають пошук можливостей для реалізації наміченого курсу та усунення перешкод, які виникають. Лідерство пов’язане з такими поняттями як права, обов’язки та відповідальність.

Найчастіше учасники групи (працівники підприємства, студенти навчального закладу чи члени однієї сім’ї) усвідомлено, чи ні переймають ключові цінності свого лідера. Це ще один аргумент, що доводить важливість ролі лідера у суспільстві.

Особистість людини, яка стоїть біля керма, безпосередньо визначає те, який спосіб управління вона вибере. Стиль лідерства дуже залежить від світогляду та характеру лідера, його досвіду та типу нервової системи. Проте не меншу роль відіграють обставини. У деяких ситуаціях буде більш відповідним демократичний стиль управління, а в інших – авторитарний.

Стилі лідерства

Основні стилі лідерства:

 • авторитарний – вся влада опиняється в руках однієї людини, вона приймає всі ключові рішення, ініціатива підлеглим заборонена, від них потрібна лише покора та виконання завдань;
 • демократичний – кожен член спільноти бере участь у прийнятті основних рішень;
 • ліберальний – повноваження розподіляються між лідером та його підлеглими, частина завдань делегується на нижчі рівні управління;
 • нарцисичний – інтереси спільноти приносяться в жертву особистим інтересам лідера, внаслідок чого можуть виграти усі учасники. Цей стиль може бути як створюючим, так і деструктивним;
 • токсичний – лідер використовує ресурси групи без урахування інтересів її учасників і при цьому справи спільноти йдуть гірше, ніж до його втручання. Результати завжди є деструктивними.

Крім того, лідерство можна розділити на дві категорії: орієнтоване на результат чи відносини всередині групи. У першому випадку лідер (вчитель, батько сімейства) визначатиме ряд кроків для досягнення мети та потім послідовно їх робити. У другому – мета відходить на далекий план, пріоритетом стає емоційний клімат у колективі (відносини між учасниками).

Лідерство – це досить складне поняття. Тому є ще кілька класифікацій. Наприклад, воно може бути формальним та неформальним. Формальне передбачає, що людина наділена статусом, але не має реального впливу. Неформальне лідерство навпаки є стихійним процесом. Владу отримує людина, яка має специфічні якості.

Останні два види лідерства визначаються здібностями або популярністю.

Хто такий лідер

Лідер – це людина, до якої прикуті очі кожного учасника спільноти (робочого колективу, навчальної групи чи сімейного кола). Лідер ставить цілі, розробляє стратегію, розподіляє ресурси. Крім того, він розуміє переваги кожного підлеглого та створює ситуації, в яких ті будуть максимально ефективно реалізовані.

Також лідер здорово оцінює власні можливості. Він уміє нівелювати свої слабкі сторони та концентруватися на сильних. Визнаючи недоліки, він вживає всіх можливих заходів, щоб знизити їхній вплив на загальну справу. Наприклад, якщо менеджер отримав підвищення, але вважає, що для цієї посади йому ще бракує компетенцій, він наймає консультанта чи бере навчальний курс.

Зазвичай поняття «керівник» та «лідер» розділені. Попри те, що обидва вони мають справу з управлінською діяльністю, все ж між ними є значна різниця. Найчастіше лідер отримує владу спонтанно через свої внутрішні якості (неформальне лідерство), він мотивує учасників, регулює емоційний фон в колективі, відповідає за сприятливу робочу атмосферу. Керівник – це приклад формального лідерства, він офіційно приймає відповідальність за результати діяльності групи.

Однак по-справжньому ефективне лідерство – це поєднання всіх зазначених якостей в одній людині. Тоді результативність групи зростає у геометричній прогресії. Одночасно з цим стабілізується психологічний клімат, знижується рівень токсичності та зміцнюються взаємостосунки.

Лідерські якості: що робить хороший лідер

Завдання, методи та стратегії лідера багато в чому визначаються тією сферою діяльності, де він працює. Немає універсальних критеріїв «хорошого лідера».

У трудовій сфері лідер – це людина, яка:

 • раціонально використовує та економить ресурси (тимчасові та людські);
 • підвищує конкурентоспроможність бізнесу;
 • запобігає плинності кадрів;
 • об’єднує команду задля досягнення довгострокових цілей.

Одним із ключових обов’язків авторитетного лідера стає постійний саморозвиток. У сучасному світі швидко змінюються не лише закони бізнесу та виробничі технології. Величезне значення мають тенденції у діловій та корпоративній етиці. Стрімко змінюються принципи спілкування з партнерами з бізнесу, колегами та підлеглими. У рамках «нової етики» стає неприпустимим прояв гомофобії, сексизму та ейджизму на робочому місці. З кожним роком зростає рівень толерантності до людей, які за будь-якими критеріями відрізняються від більшості. Насамперед цю інформацію повинен отримати, обробити і навчитися застосовувати саме лідер. Це стане прикладом для його співробітників та людей, які перебувають у нього в підпорядкуванні.

Чого очікують від лідера

Лідер – це той, від кого чекають відповіді, на кого можна покластися і можуть бути впевненими у його підтримці, з ким можна порадитись. Розуміючи, який величезний вплив він спричиняє на своє оточення та групу, людина на керівній посаді повинна враховувати потреби членів колективу.

Перераховуючи якості лідера, багато хто, напевно, назве комунікабельність, вмотивованість та високу відданість справі. Однак не менш важливим є аспект довіри, емпатія, стабільність та надія. Учасники групи повинні знати, що можуть довіряти своєму лідеру. Вони будуть ставитись до роботи набагато серйозніше та відповідальніше, коли отримають в особі керівника підтримку та будуть впевнені у сталості його переконань.

Ключові якості лідера

Докладніше про ці неочевидні, але важливі якості лідера:

 1. Довіра. Вона допомагає співробітникам відчути стабільний ґрунт під ногами. Довіряти можна тільки тій людині, яка не підводить, не лякає підлеглих погрозами та криком, не змінює правила посеред робочого циклу, не прагне контролювати кожне дрібне рішення. Лідер має бути передбачуваним, чесним та відкритим для діалогу.
 2. Співчуття (емпатія). Без цієї якості лідера неможливо вибудувати міцні стосунки зі співробітниками. Ігноруючи їхні особисті проблеми та прохання, керівник швидко стане лише формальним лідером і перестане розуміти, що рухає його підлеглими. Справжнє лідерство передбачає, що лідер йтиме назустріч учасникам групи, входитиме в їхнє становище, надаватиме посильну допомогу та необхідну підтримку.
 3. Стабільність. Деякі управлінці люблять наголошувати на тому, що всі співробітники замінюються, і ніхто їх не тримає на робочому місці. Однак такий підхід зовсім не годиться для «гри вдовгу». Лідер, який має намір створити міцне ком’юніті у своєму відділі чи підприємстві, має забезпечити співробітникам відчуття безпеки. Крім того, стабільність, послідовність проявляється в тому, що на одні і ті самі питання лідер завжди дає однакові відповіді (там, де це доречно). Співробітникам мають бути зрозумілі корпоративні правила, робочі технології та процеси. У хаосі і плутанині працювати складно.
 4. Надія, мотивація. Якщо стабільність – це створення надійного «зараз», то надія – це формування яскравого «завтра». Хороший лідер вміє описати своїм співробітникам світ, у якому буде досягнуто їхньої спільної мети. Від того, наскільки ясно лідер бачить майбутнє, залежить ефективність роботи його підлеглих. Люди хочуть бути впевненими в тому, що їхній лідер знає, куди веде їх.

Важливі якості лідера

Існує ще один список, який коротко описує важливі якості лідера:

 • здатність до прийняття рішень;
 • гнучке мислення, вміння адаптуватись;
 • вміння надихати та мотивувати;
 • інтуїтивність;
 • новаторство;
 • доброзичливість та позитивний настрій;
 • вміння вести конструктивний діалог;
 • вміння розподіляти та делегувати обов’язки;
 • чесність та сумлінність;
 • сміливість, рішучість;
 • стратегічне мислення;
 • організованість;
 • педантичність.

Звісно, дуже важливою якістю для лідера стає вміння доводити розпочаті проєкти до кінця. Це своєю чергою вимагає дисципліни, витримки і терпіння.

Як стати ефективним лідером

Досвідчені HR-ри вміють розпізнавати у співробітниках потенційних лідерів. Вони можуть вказати такій людині, в якому напрямку їй варто розвиватись. Однак відповідальність все одно лежить на ній самій. Тільки від людини залежить, чи буде розкрито та реалізовано її лідерський дар.

Розвивати свої лідерські здібності можна самостійно. Експерти рекомендують максимум уваги приділяти тому, що добре виходить. Це дозволить виробити свій власний стиль управління та взаємодії з групою.

Практичні поради

5 корисних рекомендацій для тих, хто цікавиться тим, як стати лідером:

 1. Сформувати єдиний образ компанії та її бачення. Фактично, це основне завдання лідера – створити та транслювати своє власне бачення. Звичайно ж, він має вміти доносити цю концепцію іншим людям (співробітникам, партнерам, інвесторам).
 2. Навчитися мотивувати людей. Лідер не може сам виконувати всю роботу на підприємстві, він обов’язково має делегувати цілу низку обов’язків та завдань. Досягнення довгострокових цілей не завжди буде простим, тому керівнику потрібно буде знаходити чинники мотивації для кожного співробітника. Для когось це буде фінансова винагорода, іншим знадобиться спеціальний графік роботи, соціальні пільги чи можливість кар’єрного зростання.
 3. Вміти віддавати належне команді. Для якісної комунікації між лідером та групою важливо вміти чути один одного. Вочевидь, що підлеглі мають виконувати завдання, озвучені керівником. Проте сам лідер також має подбати про комфорт співробітників. Потрібно стежити за тим, щоб вони мали все для роботи, говорити про свою подяку, а також вчасно відзначати їхні заслуги та досягнення.
 4. Бути об’єктивним під час вирішення проблем. Лідер справді займається тим, що вирішує спірні питання та знаходить вихід із проблематичних ситуацій. Однак при цьому важливо використовувати екологічні методи. Не можна допустити, щоб проблеми одних працівників вирішувалися за рахунок інших. Також слід стежити, щоб рішення приймалося з урахуванням всіх чинників після ретельного аналізу інформації.
 5. Надавати працівникам свободу дій, забезпечувати їм творчу реалізацію. Творчість – це не тільки малювання картин чи написання віршів. Вона проявляється дуже по-різному. Прикладом творчого прийому може стати інноваційний підхід до створення програмного забезпечення, новий спосіб подання або обробки інформації, унікальна комбінація існуючих технологій. Щоб допомогти співробітникам розкрити свій творчий потенціал, можна виділити спеціальне приміщення для мозкових штурмів, встановити систему заохочень за найкращу ідею, згенерувати рейтинг найвинахідливіших працівників.

Важливість ризиків

Зрештою, неможливо зрозуміти, як стати лідером, не вміючи ризикувати. Кожен керівник приймає низку ризиків та стає відповідальним за них. Важливо вміти прораховувати рівень цього ризику. Недостатньо ризиковані підприємства можуть розвиватися надто повільно, проте надмірний ризик загрожує швидким крахом. Тільки навчившись вибирати цілі з оптимальною ризикованістю, можна практично дізнатися, як стати лідером.

Не має значення, який розмір має група, які завдання стоять перед нею і які відносини пов’язують її учасників. Лідер впливає на кожну людину в ній. Він може надихати чи навпаки, демотивувати, будувати чи руйнувати, масштабувати чи призводити до занепаду. Не кожна хороша людина – лідер, проте кожен лідер має залишатися доброю людиною.

Ілюстрація до даного матеріалу була згенерована штучним інтелектом

Схожі записи

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *