Корисні поради на кожен день


Соціальний інтелект: що це та як прокачити

Соціальний інтелект що це та як прокачати

Успішність людини не завжди залежить від обсягу її знань. Поняття «інтелект» охоплює декілька суміжних аспектів, до яких також входить вміння правильно розуміти власні емоції та емоції інших. Одне з актуальних питань, на яке варто зробити акцент – це соціальний інтелект. В статті ми розглянемо, що становить собою це поняття та чому навички соціального інтелекту можна і треба використовувати для успішної комунікації.

Соціальний інтелект: що це

Теорія соціального інтелекту була вперше висунута на перший план американським психологом Едвардом Торндайком у 1920 році. Сам термін він визначив як «здатність розуміти чоловіків, жінок, хлопчиків та дівчат, та керувати ними, діяти мудро у розрізі людських стосунків». При цьому автор зауважує, що ніхто не народжується соціально розумним. Соціальний інтелект передбачає розвиток певної сукупності особистих якостей, які людина засвоює з часом.

Пізніше точку зору Торндайка підтвердили вчені Мосс та Хант у 1927 році, визначивши соціальний інтелект як здатність ладити з іншими. Термін «соціальний інтелект» вони розшифровують як здатність людини встановлювати взаємозв’язок з людьми, як соціальну навичку, яка проявляється у знанні та дотримуванні певних соціальних норм та розумінні настрою та поточного стану співрозмовника.

У 1983 році великий поштовх та підтримку терміну соціального інтелекту отримали концепція та теорія множинного інтелекту, висунуті відомим психологом, професором Гарвардського університету, Говардом Ґарднером. У своїй теорії він вказав на соціальний інтелект як на один із 9 різновидів інтелекту людини як основу міжособистісного інтелекту. Сама теорія «множинного інтелекту» розроблялася з метою допомоги батькам та педагогам у розумінні того, як діти обробляють інформацію. Ґарднер висунув гіпотезу, що усі ми маємо не тільки інтелектуальний потенціал, але й інші різновиди інтелекту, які можна використовувати для кращої адаптації в суспільстві.

Якщо максимально спростити визначення цього терміну, то соціальний інтелект – це вміння пізнавати себе та інших. Соціальний інтелект розвивається на основі досвіду спілкування з людьми та особистого навчання на успіхах та невдачах, отриманих в результаті соціальної взаємодії. Зазвичай під ним ми розуміємо «відчуття такту», «повагу до оточуючих» та «гарні комунікативні якості».

Дослідження в галузі соціальної нейронауки показують, що соціальний інтелект є одним з ключових факторів як для особистого, так й професійного розвитку. Він вимагає таких якостей, як співпереживання, активне або навіть емпатичне слухання та глибоке розуміння емоцій.

Соціальний інтелект: книжки

До числа найбільш впливових авторів, які спеціалізуються на дослідженні теми соціального інтелекту, належить Даніель Ґоулман – доктор філософії, науковий журналіст та автор бестселера New York Times «Емоційний інтелект і соціальний інтелект: нова наука про людські стосунки». Ця та інші книжки Ґоулмана в Україні широко представлені в продажу як в електронному, так й паперовому форматі.

Тим, хто хоче прокачати навичку успішного спілкування, варто звернути увагу на книгу «Говорити легко та невимушено. Як стати приємним співрозмовником» Керол Флемінґ. В ній автор наводить приклади побудови ефективної стратегії комунікації. Книги буде цікавою тим, хто хоче навчитися подавати себе з найкращого боку під час розмови. Тут зібрані прості та дуже ефективні методики побудови small talk бесіди, покращення вимови та вміння правильно їсти та пити під час розмови.

Риси людини з розвинутим соціальним інтелектом

Характерна відмінність людей з розвинутим соціальним інтелектом полягає в тому, що вони можуть відчувати те, що відчувають інші люди, та інтуїтивно знають, що сказати в процесі соціальної взаємодії. Людей з розвинутим соціальним інтелектом часто характеризують саме як людей, які вміють спілкуватися, вкладаючи у цей термін декілька важливих аспектів: від активного слухання до вміння обходити гострі кути в процесі взаємодії.

Які риси притаманні людини з розвинутим соціальним інтелектом:

  1. Активне слухання. Людина, яка володіє соціальним інтелектом, не просто слухає, щоб відповісти, а справді звертає увагу на те, що людина говорить. У співрозмовника з’являється відчуття того, що його почули, що сприяє встановленню зв’язку між людьми.
  2. Комунікативні навички. Такі люди вміють знайти спільну мову з будь-ким. При цьому вони залишаються тактовними та щирими у цих розмовах, підходячи до діалогу з повагою до співрозмовника та гумором. Вони запам’ятовують певні деталі про людей, які були озвучені, що роблять діалог більш змістовним.
  3. Управління репутацією. Один з неочевидних, але базових аспектів, які стосуються прояву соціального інтелекту – це врахування враження, яке ми справляємо на інших людей. Але управління репутацією, яке вважається одним із найскладніших елементів соціального інтелекту, потребує дотримання певного балансу: думати про те, яке враження справляємо на іншу людину, залишаючись автентичною.
  4. Відсутність гострих конфліктів. Соціальний інтелект як навичка передбачає розуміння того, що доводити власну думку та входити в активну конфронтацію, змушуючи іншу людину почуватися погано – це не дуже добре. Такий погляд на ситуацію дозволяє не відкидати ідею іншою людини, а продовжувати її слухати відкрито, навіть якщо сам не погоджуєшся з нею.

Як прокачати соціальний інтелект

Деяким людям розвинути соціальний інтелект буде простіше, іншим потрібно докладати певних зусиль. На щастя, психологи сформували певні стратегії, які допоможуть будь-якій людині розвинути соціальні навички.

Звертайте увагу на оточуючих

Якщо у вашому колі є люди, які вміють спілкуватися, поспостерігайте за тим, яка саме вони це роблять. З таких наочних прикладів зазвичай можна взяти багато підказок. Зокрема, завдяки яким якостям та вмінням вони можуть встановлювати контакти та підтримувати їх. Зазвичай мова йде про певний симбіоз між успішною самопрезентацією та увагою до слів та емоцій інших людей.

Працюйте над підвищенням свого емоційного інтелекту

Хоча емоційний інтелект подібний до соціального інтелекту, він більше стосується того, як ви контролюєте власні емоції та як ви співпереживаєте іншим. Тут важливо навчитися чітко ідентифікувати, що саме ви переживаєте в цю мить. Це допоможе вам розпізнавати ці емоції в інших та належним чином реагувати на них.

Подумайте, наскільки добре ви звертаєте увагу на інших та як ви реагуєте на певні тригери. Розуміння власної емоційності, зокрема того, як ви дієте та реагуєте під час потенційного конфлікту чи несподіваної ситуації, може бути корисним, оскільки дозволить швидко відстежити реактивну реакцію та скорегувати її.

Наприклад, ви можете розчаруватися, якщо колега представить ідеї, які можуть не спрацювати для проєкту. Визнання розчарування як емоції може допомогти вам ідентифікувати її природу, що за нею стоїть, та змінити свою реакції та поведінку. Замість того, щоб йти на конфронтацію, подякуйте своєму колезі за його думку та подивіться, чи є якась із його ідей потенційно життєздатною.

Емоційно розвинута людина може не тільки розпізнавати власні негативні емоції, але й контролювати їх, перебуваючи в соціумі.

Будьте активним слухачем

Слухайте, що говорять інші, не перебивайте їх та не говоріть замість них. Виявляйте повагу до думок інших та намагайтеся відкрито реагувати на висловлені ідеї. Один з найкращих способів підтримувати бесіду – ставити співрозмовнику питання, відповідні до теми розмови. Для нього це буде яскравим доказом вашого активного слухання та зацікавленості у бесіді, для вас – можливістю впливати на її хід.

Ще один з інструментів активного слухання – це підсумовування висловленого. Воно необхідне для того, щоб продемонструвати, що ви повністю розумієте висловлені думки. Спікеру це надає можливість уточнити вказане та за необхідністю розширите його.

Навчіться командній роботі

Одними з головних аспектів у розвитку соціального інтелекту є навичка ефективної співпраці з оточуючими та скромність. Якщо додати до цього здатність йти на компроміс, то у купі це становить основу успішної взаємодії в межах будь-якого колективу.

Ще один важливий аспект – це активна взаємодія з точками зору інших. Вона забезпечує нам розуміння того, як ми можемо покращити власну соціальну обізнаність. Психологи радять керівникам систематично давати своїм підлеглим конструктивний зворотний зв’язок. Такий формат взаємодії в середині команди має багато переваг: від можливості розпізнавання проблемних ситуацій ще на ранніх стадіях до покращення самопочуття співробітників та встановлення довіри.

Зважайте на точку зору інших людей у ​​кожній ситуації, з якою ви стикаєтесь, не тільки в межах робочого колективу. Такий підхід передбачає оцінку їхніх типових відповідей, та індивідуальних емоцій, які можуть допомогти вам змінити свою поведінку та розвинути емпатію. Якийсь час доведеться це робити через певне зусилля, але згодом врахування точок зору інших при прийнятті рішення стене природним.

Використовуйте відповідну міміку

Розуміння мови тіла в цілому – це один з пластів, з яких складається соціальний інтелект. Вона дає нам невербальні сигнали, які можуть розкрити думки іншої людини. Наприклад, схрещені руки та ноги частіше за все говорять про певну відстороненість людини, її бажання тримати дистанцію зі співрозмовником.

Ваша мова тіла також важлива для ефективного спілкування, оскільки вона може допомогти вам узгодити свої невербальні дії зі словами. Наприклад, ви можете встановити зоровий контакт та нахилитися до когось, слухаючи, щоб продемонструвати свій інтерес до того, що говорить інша особа. Вираз обличчя під час бесіди також впливає на її якість. Кивання головою коли інші говорять, прояв смутку у разі поганих новин, щирі усмішки під час жартів – це базові речі у розрізі успішної комунікації.

Усвідомлення власної мови та мови тіла інших може покращити самоконтроль та підвищити шанси на успішну комунікацію.

Практикуйте свої навички спілкування

Навичка спілкування та ведення цікавої розмови є суттєвою частиною соціального інтелекту. Сильна комунікація передбачає не тільки вміння говорити впевнено, але й розуміння принципів small talk.

Важливо навчитися правильно підбирати теми для small talk, оскільки від них залежить наскільки успішно буде розвиватися майбутня бесіда. Найпростіший спосіб швидко підібрати тему для короткої розмови – це зупинитися на одній з тем загального інтересу. Це обумовлено тим, що з такими топіками зазвичай у кожного є певний зв’язок, тому простіше висловлювати власну думку. Це простий, але дієвий принцип розпочату розмову з людьми, яких ви, можливо, погано знаєте. Кар’єра, професійні успіхи, домашні улюбленці, хобі, книжки, спорт – це лише декілька тем для small talk, які підійдуть кожному.

Small talk можуть бути способом краще пізнати інших, що з часом може призвести до глибших та змістовніших розмов. Такий формат бесіди також може бути хорошим способом проявити інтерес до нових знайомих.

Розвинути соціальний інтелект – достатньо складне завдання. Якби це було просто, ми б ніколи не потрапляли у незручні ситуації. Але профіт від його прокачування може не тільки покращити взаєморозуміння з оточенням, але й спростити пошук нових друзів.

Як прокачати соціальний інтелект

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *