Корисні поради на кожен день


Емоційний інтелект: що це та як розвинути

Емоційний інтелект що це та як розвинути

Багато людей чули про коефіцієнт розумового розвитку (IQ). Проте важливу роль життя людини також грає емоційний коефіцієнт (EQ) чи емоційний інтелект (ЕІ). Вважається, що IQ вказує на здатність отримувати та використовувати знання, а також працювати з інформацією. Емоційний інтелект – це показник того, як людина оперує емоціями. В цій статті ми більш детально розглянемо, що таке емоційний інтелект, чому він важливий, та як розвинути емоційний інтелект.

Що таке емоційний інтелект

Фактично, щоб розібратися в тому, що таке емоційний інтелект, потрібно вивчити низку понять. Це своєрідний набір ментальних навичок, який допомагає людині спілкуватися з родичами, близькими, колегами та зовсім чужими людьми.

У суспільстві цінуються люди, які розвинули у собі вміння розуміти себе та інших. Їхня поведінка вкладається в поняття «нової етики», відрізняється екологічністю та адаптивністю. З ними приємно працювати, дружити та будувати стосунки. Що важливо, такі люди такі можуть похвалитися високою ефективністю. Вони легше досягають своїх цілей, менш схильні до вигорання та вміють радіти здобуткам.

Емоційний інтелект – це вміння впізнавати свої та чужі емоції, правильно їх виявляти, а також адекватно реагувати на емоції оточуючих людей.

Основу теорії емоційного інтелекту заклав ще Чарльз Дарвін, а з 1920 року Є. Л. Торндайк запропонував термін «соціальний інтелект». Пізніше вивченням ЕІ займалися Д. Векслер та Г. Гарднер. Концепцію емоційного інтелекту було створено лише наприкінці ХХ століття. Д. Карузо у співпраці з П. Саловейєм та Дж. Майєром сформулювали сучасне визначення терміну «емоційний інтелект».

Після публікації книги наукового журналіста Деніела Гоулмана «Емоційний інтелект у бізнесі» змішана модель емоційного інтелекту набула всесвітньої популярності.

Чому емоційний інтелект важливий

Розвиток емоційного інтелекту стає важливою частиною навчання лідерів. Управління людськими ресурсами неможливе без розуміння того, що хочуть і чим мотивуються співробітники. Лідер, який знає, що таке емоційний інтелект, і вміє його застосовувати, має величезну перевагу перед тими управлінцями, які розраховують лише на свій авторитет.

Люди, які працюють у наймі, також здатні досягти професійних висот завдяки вмінню розбиратися в емоціях. Вони порозуміються з колегами, можуть спілкуватися з клієнтами та працівниками інших компаній, вибудовують ефективну комунікацію з керівником. Все частіше фахівці з підбору персоналу звертають увагу на те, який набір soft skills мають претенденти. Емоційний інтелект – це один із ключових софт-скілів, розвиток якого можна розглядати як довготривалу інвестицію.

Очевидно, що ЕІ незамінний в особистому житті будь-якої людини. Він допомагає порозумітися з романтичними партнерами, представниками різних поколінь, друзями, далекими та близькими родичами.

Як емоційний інтелект впливає на різні сфери життя

Вивчення такого явища, як ЕІ, ведеться постійно. Вчені різних країн проводять дослідження, вивчають і заново перевіряють результати, намагаються виявити закономірності та встановити причинно-наслідкові зв’язки.

Цікаві дані надали австралійці Емі Чан та Пітер Капуті. Вони розглядали взаємозв’язок між емоційним інтелектом людини та її задоволеністю своїм життям. Виявилося, що зв’язок є і він прямо пропорційний. Це означає, що чим вищий показник ЕІ, тим більш щасливою почувається людина і тим більше задоволена вона своїм життям. Таку ж залежність виявили інші вчені між ЄІ та задоволеністю від шлюбу та роботи.

Зворотний взаємозв’язок був виявлений між показником емоційного інтелекту та потягом до алкоголю та наркотичних речовин. Це можна пояснити тим, що щасливі та реалізовані люди не потребують додаткового допінгу чи втечі від реальності. Можна дійти висновку, що розвиток емоційного інтелекту має значення для будь-якої сфери життя сучасної людини.

Особливо велике значення емпатичність та здатність до екологічної комунікації має для тих, хто працює з людьми та «командних гравців». Викладачі, соціальні працівники, маркетологи та представники інших професій тим краще справляються зі своїми завданнями, чим вищий їх ЕІ. Навіть не знаючи, що таке емоційний інтелект, вони інтуїтивно тренують його та стають неймовірно чуйними.

Слід зазначити, що результати досліджень не є істиною в останній інстанції. Їх варто розглядати лише як загальні тенденції. Ситуація в кожному конкретному випадку може відрізнятися, тому що людські взаємини схильні до впливу великої кількості факторів.

Складові емоційного інтелекту

Складові емоційного інтелекту

Намагаючись пояснити, що таке емоційний інтелект, різні вчені дають свої визначення та поділяють це поняття на підкатегорії.

Відповідно до міркувань Гоулмана (автора книги «Емоційний інтелект у бізнесі») емоційний інтелект – це комбінація 5 основних компонентів:

 1. Самопізнання – розпізнавання власних емоцій, почуттів та відчуттів. Знання своїх сильних та слабких сторін, знаходження справжніх життєвих цінностей. Розуміння своєї мотивації, коли настає час ухвалити важливе рішення.
 2. Саморегуляція – вміння керувати імпульсами та емоційними поривами, контроль емоцій.
 3. Соціальні навички – екологічна комунікація, здатність вибудовувати стосунки з людьми незалежно від ступеня близькості.
 4. Емпатія – розпізнавання емоцій, почуттів та відчуттів інших людей, їх правильна інтерпретація. Вміння співпереживати та співчувати. Здатність враховувати інтереси інших при ухваленні рішень.
 5. Мотивація – азарт, амбітність, бажання реалізувати свій потенціал, вміння старанно працювати та досягати цілей. Здатність працювати над довгостроковими цілями, відкладаючи миттєві бажання.

Ці складові емоційного інтелекту охоплюють ключові грані поняття.

Концепції емоційного інтелекту

Рувен Бар-Он також ретельно вивчав концепцію емоційного інтелекту. Саме він першим запропонував систему вимірювання емоційної та соціальної компетентності (EQ). Згідно з його трактуванням, емоційний інтелект – це комбінація 5 субкомпонентів:

 • саморозуміння – відстежування та розуміння своїх власних емоцій, самоповага, здорова впевненість у своїх силах;
 • потенційна здатність до комунікації – рівень емпатії, готовність виконувати соціальні протоколи та дотримуватися загальноприйнятих норм;
 • адаптаційні здібності – навичка вирішення проблем, уміння долати труднощі, емоційна гнучкість, пристосованість;
 • стійкість до стресів – витримка, самоконтроль, вміння орієнтуватися на довготривалі цілі;
 • загальний настрій – схильність до позитивного мислення, оптимістичність.

Багато вчених відзначили взаємозв’язок між високим EQ та низкою біологічних передумов. Зокрема, до складових емоційного інтелекту було записано спадковість. Є кореляція між високим емоційним інтелектом батьків та такими ж здібностями дітей. Крім того, майбутні успіхи дітей та їхній дохід багато в чому також визначаються EQ.

Описуючи складові емоційного інтелекту, деякі дослідники виявили, що екстраверти мають велику схильність до швидкого розвитку ЕІ. Вони пояснили цей факт тим, що увага та розумова діяльність таких людей спрямована в основному від себе, назовні, на зовнішній світ та інших людей. Тоді як інтроверти найчастіше концентруються на собі. У екстравертів більше бажання та можливостей вивчати світ. Вони здатні пізнавати та розрізняти емоції інших людей, давати їм адекватний відгук і приєднуватися до їх переживань.

Як вимірюється EQ

Складові емоційного інтелекту настільки багатогранні, що для вимірювання коефіцієнта було розроблено спеціальну методику – MSCEIT (Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test). Це набір тестів для оцінки 4-х можливостей.

Риса людини  Значення емоційного інтелекту  
Наскільки точно людина здатна впізнавати та виражати емоції  Ключова здатність дозволяє ідентифікувати свої власні переживання, а також розпізнати та приєднатися до емоційного стану інших  
Чи використовує емоції в інтелектуальній діяльності  Запорукою високого емоційного інтелекту є застосування своєї емоційності для підвищення ефективності праці. Коли емоції використовуються правильно, людина може подивитися на ситуацію під новим кутом, заново оцінити перспективи або знайти більш творчий підхід до вирішення проблеми.  
Чи розуміє емоції  Розвиток емоційного інтелекту неможливо без уміння знайти джерело та причину емоції. Також важливо знаходити взаємозв’язок між словами та емоціями, які їх спровокували. Людина з високим EQ може інтерпретувати різні прояви емоцій, знається на складних переживаннях та почуттях, бачить, як емоції переходять одна в одну. Вона може спрогнозувати подальший розвиток тієї чи іншої емоції.  
Наскільки розвинена навичка управління емоціями  Поєднання емоційності та раціональності має велике значення. Емоційний інтелект – це вміння контролювати свій емоційний стан. Чим вище EQ, тим краще людина справляється зі своєю емоційністю. Вона або ефективно абстрагується від емоцій, або вміє правильно їх використовувати відповідно до контексту ситуації.  
Система вимірювання EQ

Психологи висловлюють різні думки щодо того, наскільки значущу роль відіграє розвиток емоційного інтелекту. Дехто каже, що це найважливіша складова життєвого успіху. Інші спростовують таку думку, вважають, що EІ впливає лише на 1-2,5% головних досягнень у житті.

У будь-якому випадку вони сходяться на думці про те, що емоційний інтелект дозволяє значно розширити поняття «розумна людина».

Як розвинути емоційний інтелект

Психологи пропонують кілька вправ, що прискорюють розвиток емоційного інтелекту. Їх можна практикувати самостійно або за підтримки психотерапевта. Варто зазначити, що в терапії EІ розвивається набагато швидше, оскільки помилки опрацьовуються одразу, а курс (напрям руху) вчасно коригується.

Поради щодо того, як розвинути емоційний інтелект

Є ще кілька навичок, які допоможуть зрозуміти, як розвинути емоційний інтелект. Це поліпшення комунікативних здібностей, використання конфліктів для аналізу та розбору власних емоцій, оточення себе людьми зі схожими цінностями та цілями.

Навичка  Значення  Вправи  
Самосвідомість  Насамперед людині необхідно познайомитися із собою. Їй слід витратити певний час і ресурси, щоб дізнатися про свої сильні та слабкі сторони, визначитися з мотивацією і навіть заглянути в тінь. Після цього вона набагато простіше інтерпретуватиме свої емоції. Пізніше стане можливим впізнавання емоцій, почуттів та переживань інших людей. Простіше кажучи, коли людина не розуміє себе, вона не здатна зрозуміти іншого.  формулювати свої емоції словами;
навчитися помічати, як негативні (умовно негативні) емоції позначаються на оточуючих;
щодня писати список із 3-х фраз, які починаються з «Я почуваюся…»;
скласти список своїх страхів та бажань;
вивчити свою реакцію стрес.  
Контроль емоцій  Важко переоцінити значення цієї навички. Вона важлива у будь-яких життєвих ситуаціях, оскільки дозволяє спочатку усвідомити емоцію, а потім вибрати реакцію неї. Розвиток емоційного інтелекту означає, що людина вже не буде схильна до афективних станів через образи, ревнощі, агресію.  не вибирати сторону при суперечках колег та близьких;
навчитися брати паузу, щоб обміркувати свої емоції та спланувати дії;
прийняти те що, що у житті трапляються як позитивні, і негативні події;
намагатися концентруватися на тих речах, які можна контролювати, а не на тому, що поза контролем.  
Вчитися висловлювати співчуття  Багато фахівців називають співчуття ключовою навичкою, що показує, як розвинути емоційний інтелект. Воно допомагає перенести фокус зі свого особистого досвіду на переживання іншої людини. Емпатія – це шлях до справжньої доброти, поваги, щирої участі. Такі люди здатні розібратися навіть у неочевидних емоціях, вони легко розуміють мотивацію інших, можуть знаходити з ними спільну мову.  ставитись до інших так, як хотіли б, щоб ставилися до вас;
вміти «перемикатися» зі своєї точки зору на погляд зі сторони;
вчитися слухати людей та «чути» їх;завести звичку запитувати у близьких про те, як вони почуваються (можна запропонувати їм шкалу оцінки від 0 до 10);
визнавати право інших на тривогу, агресію, занепокоєння й інші емоції.  
Працювати над своєю мотивацією  Головним спонуканням до дії є внутрішня мотивація. Необхідно розуміти свої власні цілі та бажання, тільки тоді з’явиться пристрасть, ентузіазм та амбіції.  вчитися знаходити хороше навіть у провалах;
у метушні буднів легко забути основну мету, варто частіше нагадувати собі та формулювати головну причину своїх дій;
позитивним людям легше заводити друзів та налагоджувати зв’язки. Мотивуючи самих себе, вони можуть дати імпульс дії та іншим людям;стежити за тим, щоб цілі були одночасно надихаючими та реальними. Обов’язково нагороджувати себе за черговий прорив та досягнення.  

Є ще кілька навичок, які допоможуть зрозуміти, як розвинути емоційний інтелект. Це поліпшення комунікативних здібностей, використання конфліктів для аналізу та розбору власних емоцій, оточення себе людьми зі схожими цінностями та цілями.

Як працювати з емоційним інтелектом дітей

Не секрет, що основа багатьох реакцій закладається у дитячому віці. Однак численній кількості дорослим людям доводиться буквально заново перекроювати себе, позбавляючись старих неконструктивних патернів поведінки.

Щоб звільнити свою дитину від подібної долі та полегшити їй шлях до успіху, варто з дитинства пояснювати їй, що таке емоційний інтелект. Сучасні дитячі психологи добре орієнтуються у цій темі. Вони допоможуть підібрати оптимальний набір ігор та вправ для конкретної дитини.

Звичайно, ключовим імпульсом до того, як розвинути емоційний інтелект, буде прагнення наслідувати батьків. Тому важливо подавати правильний приклад. Замість підвищення тону чи крику варто використовувати вербальне позначення свого стану. Наприклад: «я засмучуюсь, коли ти розкидаєш їжу, мені доводиться її прибирати і я втомлююся». Крім того, дуже важливо виявляти чесність та відкритість до дітей, не відмахуватися від них та не проганяти. Дитині важливо чути, що батьки також відчувають умовно негативні емоції (сум, страх, образа).

Розуміючи, що таке емоційний інтелект і як він впливає на розвиток відносин, можна стати не лише успішнішим, а й щасливішим. Можливо, на розвиток описаних вище навичок знадобиться час. Вірогідно, навіть кілька років. Однак у результаті, це стане одним із найкращих досягнень всього життя.

One thought on “Емоційний інтелект: що це та як розвинути

 1. We just wanted to take a moment to acknowledge all the hard work and effort you’ve been putting in lately. Keep up the amazing job, you’re doing great!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *